Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Home project- Paphos


Private pagus
"Some thirty inches from my nose
The frontier of my Person goes,
And all the untilled air between
Is private pagus or demesne.
Stranger, unless with bedroom eyes
I beckon you to fraternize,
Beware of rudely crossing it:
I have no gun, but I can spit."
                        (W. H. Auden )
Home as a private area, as a cocoon, as a shelter. Home as a place to hide our secrets.
Home, ως ιδιωτικός χώρος, ως ένα προστατευτικό κουκούλι, ως καταφύγιο ψυχής και σώματος.  Ως χώρος εναπόθεσης των κρυμμένων μας μυστικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου